Waarom KringCoop?

Samen gaat het beter
Kringloopbedrijven hebben een belangrijke rol in de textielketen. Via inzameling, sortering en hergebruik dragen zij bij aan het verlengen van levensduur van textiel.  Met bijkomend voordeel dat er werkgelegenheid wordt gecreëerd. Lokaal & sociaal! 

Om goed in te kunnen spelen op de veranderende omstandigheden, is samenwerking belangrijk. 

Onze missie

Samen de keten circulair maken

KringCoop wil hierin een belangrijke rol spelen, door onderlinge samenwerking en het delen van kennis binnen de coöperatie. Nederland kent veel verschillende kringloopbedrijven. Veel kleine spelers en een aantal grotere, zoals Het Goed, Opnieuw & Co en RataPlan. Om echt een verschil te maken en de textielketen circulair te maken hebben deze drie grotere spelers KringCoop, de kringloopcoöperatie, opgericht. Middels het vergroten van het aantal leden kan KringCoop een grotere rol op de textielmarkt gaan spelen. We worden daarmee ook een serieuze partner voor gemeenten.

Kringcoop

Het nieuwe sorteren

Te veel textiel komt bij het restafval terecht
Kringloopwinkels zamelen textiel in om de winkels te voorzien van draagbare kleding. Dat is ongeveer 15% van de ingezamelde kleding. De overige 85% bestaat voor een deel uit kleding geschikt voor export (35%), kleding die niet herdraagbaar is maar wel geschikt als nieuwe grondstof (35%) en helaas ook een deel echt afval (15%).

Om te zorgen dat zo min mogelijk textiel wordt verbrand, sorteert KringCoop ondersoorten verder naar grondstof. Denk aan katoen, polyester of nylon. Deze grondstoffen worden geleverd aan bedrijven die daar nieuwe textielproducten van kunnen maken. KringCoop deelt kennis, vaardigheden en mogelijkheden en zorgt voor kwaliteit en uniformiteit in de aanlevering naar de markt.

Met KringCoop méér textiel afzetten, tegen een marktconforme prijs
We werken samen om ‘niet-winkelkwaliteit’ textiel hoogwaardig te laten verwerken. KringCoop kan grote volumes textiel van uniforme kwaliteit samenbrengen. Leden van KringCoop kunnen zo al hun textiel voor hoogwaardige verwerking en tegen marktconforme tarieven aanbieden.