Privacy policy

1. Privacy

De KringCoop respecteert de privacy van haar online bezoekers. De KringCoop verzamelt geen
persoonsgegevens, tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt. Met het invullen en versturen

van een formulier of het verzenden van een e-mail geeft een bezoeker de KringCoop toestemming
zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan en te gebruiken voor het verlenen van
aangevraagde informatie en diensten en voor deelname aan vergaderingen en evenementen.
Persoonsgegevens die tijdens een bezoek aan deze website worden verstrekt aan de KringCoop
kunnen in een bestand worden verzameld en opgeslagen. Verwerking van persoonsgegevens
vindt louter plaats indien dit verenigbaar is met het doel van de verzameling van
persoonsgegevens zoals hieronder is weergegeven.

1.1 Wat doet de KringCoop met uw gegevens?
Als u vrijwillig uw gegevens ter beschikking stelt met als doel op de hoogte te worden gehouden
van bepaalde informatie en/of activiteiten van de KringCoop dan zullen de gegevens die u ter
beschikking stelt slechts voor dit doel gebruikt worden.

Uw gegevens worden gebruikt:

• voor onze ledenadministratie, en/of
• om u op de hoogte te houden van interessante en relevante informatie en het aanbieden
van onze services conform de doelstelling van onze coöperatie.
De verzamelde persoonsgegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit
laatste behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Als vereniging
zijnde streven wij geen commerciële doeleinden na, derhalve worden uw persoonsgegevens hier
niet voor gebruikt.

1.2 Cookies
Deze website maakt gebruik van cookies en van trackingsoftware om inzicht te krijgen hoe
bezoekers de website gebruiken. Deze software wordt geleverd door Google Analytics die cookies
gebruikt om bezoekersgebruik bij te houden. De software zal geen persoonlijke informatie opslaan,
bewaren of verzamelen. Voor meer informatie kunt u het privacy beleid van Google hier
lezen: http://www.google.com/privacy.html  

1.3 Bewaartermijn persoonsgegevens
De KringCoop bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het
doel van de gegevensverwerking dan wel op grond van de Archiefwet is vereist.
De KringCoop heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om het
verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan.
Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de Kringcoop vrijgesteld van
aanmelding van gegevensbestanden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

2 Uw rechten

U kunt uw persoonsgegevens opvragen en u hebt recht om de gegevens te corrigeren of te laten
verwijderen. Daarnaast kunt u verzet aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens. Neem voor
nadere informatie contact op met het secretariaat van De KringCoop per e-mail
via info@kringcoop.nl.

Als u wilt weten welke van uw persoonsgegevens de KringCoop verwerkt, kunt u een schriftelijk
inzageverzoek doen door een brief te sturen naar: info@kringcoop.nl.