Inclusief

Onze doelen

Samen de keten inclusief maken

De leden van KringCoop leveren een actieve bijdrage aan werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in de sorteercentra en kringloopwinkels. Daar kunnen waardevolle ervaring op doen. Kringcoop maakt het mogelijk om ook in de toekomst deze werkgelegenheid te blijven bieden en zo mogelijk te vergroten.Daarmee kan, naast het circulair maken van het textiel, op dit punt de versterking van de samenwerking met gemeenten verder worden vergroot en hebben alle deelnemende partijen hier voordeel aan.