Samenwerken

Samen bereiken we meer. Als coöperatie is KringCoop een vorm van horizontale samenwerking in de textielketen, gericht op het verlagen van de milieu-impact van textiel. De leden van KringCoop zijn kringloopbedrijven die allemaal dezelfde rollen in de textielketen vervullen (inzamelen, sorteren en hergebruiken). Maar samenwerking kan ook verticaal. De gezamenlijke leden hebben een behoorlijke dekkingsgraad over heel Nederland. Dat maakt samenwerking met andere partijen in de keten interessant. 

 en Onze missie

Samen de keten circulair maken

Alleen kringloopbedrijven die lid zijn van de BKN met het keurmerk 100% kringloop kunnen lid worden van KringCoop. We ondersteunen met het optimaliseren van het inzamelen, het sorteren, de logistieke en administratieve processen, het trainen van personeel en we dragen kanalen aan om de grondstoffen af te kunnen zetten.

Kringcoop

Ik ben geïnteresseerd in samenwerking