Deelnemen

Samen kunnen we meer bereiken. We kunnen de textielketen duurzamer maken. We staan open voor nieuwe leden. Na aanmelding zal worden bekeken op welke termijn toetreding zal plaatsvinden

Onze missie

Samen de keten circulair maken

Alleen kringloopbedrijven die lid zijn van de BKN met het keurmerk 100% kringloop kunnen lid worden van KringCoop. Alle ervaringen en optimalisaties worden onderling gedeeld. KringCoop inventariseert ter plaatse de situatie en maakt met het nieuwe lid een stappenplan om, indien noodzakelijk, de situatie gefaseerd te verbeteren. We ondersteunen met het optimaliseren van het inzamelen, het sorteren, de logistieke processen, het trainen van personeel en we dragen kanalen aan om de grondstoffen af te kunnen zetten. Vooraf wordt overeengekomen op welke grondstoffen (fracties) het sorteren plaatsvindt. Het verkopen van de grondstoffen gaat via KringCoop.

Het textiel blijft eigendom van de individuele kringloopwinkel.
De afspraken tussen KringCoop en de aangesloten leden worden in een overeenkomst vastgelegd. De afspraken zijn voor iedere kringloopwinkel hetzelfde. Contributie wordt berekend op basis van ingebrachte kilo’s. Hiervan worden de kosten van KringCoop gedekt, worden eventuele investeringen mee gedaan en worden initiatieven op het gebied van innovatie gesteund.

Kringcoop

Ik wil deelnemen