De duurzame kringloopcoöperatie

KringCoop is een coöperatie van en voor kringloopbedrijven, opgericht met het doel om de textielketen meer circulair te maken. KringCoop helpt en adviseert om de inzameling, het sorteren en de afzet te optimaliseren. KringCoop is betrokken bij initiatieven gericht op hoogwaardige recycling. Hierdoor ontstaat een beter hergebruik rendement, betere transparantie, een hogere opbrengst en de mogelijkheid om medewerkers in te zetten met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Circulair

Wij willen de kringloopketen verduurzamen, en meer circulair maken. Circulariteit gaat verder dan het hergebruiken van producten en kleding. 

Inclusief

Wij leveren een actieve bijdrage aan werk. De sorteercentra bieden werk aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zij kunnen hier waardevolle werkervaring opdoen.

Samenwerking & Transparant

We werken samen om ‘niet-winkelkwaliteit’ textiel hoogwaardig af te zetten. KringCoop kan grote
volumes textiel van uniforme kwaliteit samenbrengen.

Kennis & impact

We verzamelen kennis en volgen actief de laatste ontwikkelingen. Met deze informatie kunnen wij de leden helpen om deze kennis in de praktijk toe te passen. 

De leden van KringCoop zamelen ongeveer 10% van de door particulieren weg gebrachte tweedehands kleding in.

Van alle afvalstromen levert de recycling van textiel de meeste CO2-besparing op. 1 kilo glas is goed voor 323 gram minder CO2-uitstoot, 1 kilo textiel voor 3.432 gram minder CO2-uitstoot.
Hergebruik van textiel zorgt voor een enorme waterbesparing. De productie van 1 kilo katoenkost 10.000 liter water. Ons waterverbruik zit voor 95% in de producten die we kopen.

Sorteercentra

Meer info

Het aantal Sociale Textiel Sorteer Centra, waar we het textiel sorteren.

Totale instroom (kg)

Meer info

Het aantal kilogrammen textiel dat jaarlijks door de leden van KringCoop worden ingezameld.

%

Kleding voor kringloopwinkels

Meer info

Het aandeel kleding dat door de leden van KringCoop na sortering via de kringloopwinkels wordt verkocht.

%

Producthergebruik

Meer info
Het aandeel producthergebruik na sortering (inclusief kleding voor de winkels).

%

Materiaalhergebruik

Meer info
Veel textiel is niet meer geschikt voor hergebruik. Via KringCoop wordt dit textiel aangeboden aan afnemers om na mechanische of chemische recycling te verwerken in producten. Bijvoorbeeld (geluids)isolatie en poetsdoeken.

%

Afval

Meer info
Helaas zit er ook afval in het textiel. Voor een deel veroorzaakt door de wijze van inzamelen (containerinzameling) en voor een deel veroorzaakt door onjuist aanbiedgedrag door inwoners.

CO2 besparing (kg)

Meer info
De textielindustrie kent een zeer forse milieu-impact. Hergebruik en recycling zijn belangrijk om deze impact te verlagen. De recycling van 1 kg textiel bespaart een uitstoot van 3,4 kg CO2. Hier wordt de totale CO2 besparing weergegeven op basis van – door de leden van KringCoop – totaal ingezamelde hoeveelheid textiel.

Medewerkers

Meer info
Het totaal aantal medewerkers dat bij de leden van KringCoop een werkplek heeft gevonden bij de inzameling, sortering en verkoop van gebruikt textiel.

%

PSO doelgroepen

Meer info
Het aandeel medewerkers dat vanuit een arbeidsregeling werk(leer)ervaring opdoet bij de inzameling, sortering en verkoop van textiel bij de leden van KringCoop.

Samenwerken met Kringcoop?

Werk je bij een kringloopbedrijf dat lid is van de BKN, of werk je bij een retailer die meer wil gaan doen met inzameling van textiel, of ben je vanuit een andere reden geïnteresseerd in samenwerking? Lees dan verder.